מי מושפע ומדוע המצב מדאיג?

מצב ההכנסות

הוצאות שוטפות וקבועות

הכנות לבידוד ולסגר

מה לעשות עם הוצאות גדולות שתוכננו מראש?

מצב החסכונות וההשקעות

מחשבות על היום שאחרי