עשו קודם את העבודות הקשות. העבודות הקלות ידאגו לעצמן

דייל קארנגי

תגובות ומחשבות