או שניתן ליום לנהל אותנו, או שאנחנו ננהל אותו
תגובות ומחשבות