כסף לא משנה אנשים, הוא רק מסיר מהם מסיכות

הנרי פורד

תגובות ומחשבות