לפעמים ההשקעות הטובות ביותר שלך הן אלה שלא ביצעת

דונלד טראמפ

תגובות ומחשבות