עליך לומר לכסף שלך מה לעשות, אחרת הוא יעזוב

דייב רמזי

תגובות ומחשבות