הפסדתי יותר כסף מכפי שהיה אפשרי, רק כי לא השגחתי עליו

ברט ריינולדס

תגובות ומחשבות