אופטימיות לא ממתינה לעובדות, היא עוסקת בסיכויים. פסימיות היא בזבוז זמן

נורמן קזינס


* נורמן קזינס היה עיתונאי פוליטי ופעיל שלום אמריקאי

תגובות ומחשבות