גם כאב וגם הנאה גורמים לנו לקנות.
האתגר הוא להבחין בין כאב שמתחזה להנאה לבין הנאה אמיתית.