הבורסה מלאה אנשים שיודעים את המחיר של הכל אבל את הערך של כלום

פיליפ פישר