יש גבול עדין בין קמצנות לבין ניסיון כן לחיות הכי טוב במשאבים שכבר הוצאת