העניין הוא לא כמה כסף אתה מרוויח, אלא כמה כסף נשאר לך, כמה קשה הוא עובד בשבילך וכמה דורות תחזיק אותו

רוברט קיוסאקי