חג הפסח מלמד אותנו אמת גדולה: חירות היא זכות של כל יצור אנושי שלא ניתן למחול עליה

מוריס ג’וזף