אחוז הוא מאית (אחד חלקי מאה ממשהו):
1/100 = 1%
מחיר כולל מע"מ=117% ממשהו ("משהו" הוא המחיר ללא מע"מ)