הגל השני של הקורונה כבר כאן.
המשק לא הספיק לחזור לתפקוד, וכבר הוא עומד בפני סגר נוסף.
הרבה מהניסיונות לייצב את המשק יתבטאו בעליית מיסים בעתיד הנראה לעין, עוד לפני שנספיק לחזור למצב יציב כלשהו.
בינתיים נראה שהעולם ייצא מהקורונה אחר, ואילו ישראל תצא ממנו חבולה, חלשה וענייה יותר – אבל אולי סולידרית יותר, אם נמלא את התפקידים שלנו נכון.