ככל שעליך לחשוב פחות על ההוצאה של כל דולר, כך גדל הסיכוי שתוציא אותו בחוכמה

סוזי אורמן