בזוגיות, תקציב הוא לא רק מתווה שמורה לנו באיזו דרך ללכת. בזוגיות תקציב מבטא הסכמה בין בני הזוג לאופן הוצאת הכסף.
מה קורה אם לאחד יש בעיה?